fbpx ...

Услуги

Фотограф: Невена Рикова
Фотограф: Невена Рикова

Частни пешеходни обиколки

Обърнете се към нас, ако искате да проведем тематична пешеходна обиколка на български език по заявка. Нашият екип работи успешно с частни клиенти можем да създадем перфектното мероприятия за Вас и Вашите приятели.

Корпоративни събития

Нашите пешеходни обиколки са подходящи за рекламни събития, както и като дейност за сплотяване на работен екип (team building), тъй като поставят колегите в ролята на туристи в собствения им град. 

Фотограф: Виктор Топалов
Фотограф: Виктор Топалов

пешеходни обиколки с ученици

Пешеходните обиколки с ученици са подходящи за младежи в гимназиален етап на обучението си, тъй като споделената информация е полезна за опознаването на изучаваните български творци.

Пешеходни обиколки на английски език

Пешеходните обиколки на английски език представят основните туристически забележителности на София. Те са подходящи за чужденци, които искат да научат повече за историята на столицата.

Фотограф: Виктор Топалов

Защо да изберете нас

Ние сътрудничим еднакво добре с граждани и институции. Заслужили сме доверието на училища, библиотеки, музеи и представители на малкия, средния и големия бизнеси.

Какво ще получите

Нашата организация е един от експертите в областта на културното история на столицата от периода между Освобождението и Втората световна война.

Свържете се с нас

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.