fbpx ...

Архикултурни разкази

архикултурни разкази

Идеята

Поредицата от образователни беседи запознава посетителите с архитектурата и културата на София от периода между Освобождението и Втората световна война. Събитията се водят от Виктор Топалов от „Бохемска София“ и Здравко Петров от „Исторически маршрути“. 

Планът

Беседите ще присъстват в програмата на двете най-популярни частни организации, които развиват активна дейност в областта на популяризирането на културно-историческото наследство на София. Комбинацията между знанията на двамата водещи дават добра представа за миналото на града, а визуалната презентация онагледява разказите.

Целта

Архикултурните разкази на Виктор Топалов и Здравко Петров дават уникална възможност на стотици хора да опознаят града, в който живеят. През сезон 2023/2024 събитията бяха посетени от около 1000 човека.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.