...

БОХЕМСКА СОФИЯ

Дигитална платформа за популяризиране на културната история на българската столица
от периода между Освобождението
и края на Втората световна война.

предстоящи събития

Пешеходни обиколки

Опознайте столицата с увлекателните истории на нашите разказвачи!

Беседи

Включете се в образователните ни лекции и научете повече за миналото на града!

Потопете се в духа
на стара софия

Доверете се на нашия дългогодишен опит в организирането и провеждането на културни и образователни събития пред широка аудитория, както и в създаването на качествени авторски текстови и аудио-визуални материали

Нашите проекти

Екипът на Бохемска София стои зад редица успешни проекти, които съхраняват и популяризиран културно-историческото наследство на града.

Моля, опитайте отново.
Абонирахте се успешно за „Бохемски известия“! Благодарим Ви!

Бохемски известия

Абонирайте се, за да получавате новини, свързани с нашата дейност!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.