fbpx ...

кварталът на артистите

Идеята

Опознайте единствения театрален квартал в София, заключен между булевардите „Христо Смирненски“ и „Драган Цанков“ и улиците „Борова гора“ и „Добри Войников“. Тук са разположени домовете на някои от най-известните български артисти от края на XIX и началото на XX век.

обектите

Разходката започва от ул. „Добри Войников“ №19 и включва домовете на Александър Миленков, Кръстьо Сарафов, Елена Снежина, Атанас Кирчев, Олга Кирчева, Константин и Кица Стоянови, Адриана Будевска, Валери Петров, Елин Пелин, Сирак Скитник, Златина Недева, Марта Попова, Борис Пожаров, Борис Руменов (Борю Зевзека), Ирина Тасева и Ирина Малеева. Беседата включва и истории за улиците „Добри Войников“, „Сава Огнянов“ (бившата ул. „Артист“), „Елин Пелин“ и „Цанко Церковски“. Маршрутът завършва пред сградата на УАСГ.

планът

През цялата година любителите на театъра ще могат да се включат в нашите пешеходни обиколки, както и в специализирани образователни беседи. Всички те ще допринесат за обособяването на този артистичен квартал чрез споделяне на достоверни истории за живота и делото на популярни български актьори от периода между Освобождението и Втората световна война.

ЦЕЛТА

Смятаме, че познаването на живота и делото на първите български артисти, би допринесло за по-богатата обща култура на младите актьори и любителите на театъра изобщо. Вярваме, че информацията от „Кварталът на артистите“ може да послужи като допълнение към материала, който се изучава в Националната академия по театрално и филмово изкуство. Нашият проект се стреми към популяризирането на около 20 обекта в квартала, свързани с установяването и развитието на българския театър.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.