fbpx ...

кварталът на художниците

Идеята

Опознайте единствения художествен квартал в София, заключен между булевардите „Васил Левски“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“ и улиците „Шести септември“ и „Генерал Гурко“. Тук са разположени домовете и ателиетата на някои от най-известните български художници и скулптори от края на XIX и началото на XX век.

обектите

Разходката започва от ул. „Николай Павлович“ №6 и включва домове и ателиета на Александър Божинов, Елисавета Консулова-Вазова и Бинка Вазова, Иван Лазаров, Андрей Николов, Николай Владов – Шмиргела, Никола Танев, Емилиян Станев, Елин Пелин, Петър Морозов, Стефан Баджов и Ярослав Вешин. Беседата включва и истории за улиците „Николай Павлович“ и „Проф. Никола Михайлов“, както и за Държавното рисувално училище и сладкарница „Цар Освободител“. Маршрутът завършва пред Княжеската градина.

планът

През цялата година любителите на изкуството ще могат да се включат в нашите пешеходни обиколки, както и в специализирани образователни беседи. Всички те ще допринесат за обособяването на този художествен квартал чрез споделяне на достоверни истории за живота и делото на популярни български художници и скулптори от периода между Освобождението и Втората световна война.

ЦЕЛТА

Смятаме, че познаването на живота и делото на първите български художници и скулптори, би допринесло за по-богатата обща култура на младите творци и любителите на изобразителното изкуство изобщо. Вярваме, че информацията от „Кварталът на художниците“ може да послужи като допълнение към материала, който се изучава в Националното училище за изящни изкуства и Националната художествена академия. Нашият проект се стреми към популяризирането на около 20 обекта в квартала, свързани с установяването и развитието на българското изкуство.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.