fbpx ...

Езерото „Ариана“

Езерото Ариана

Една от първите спирки в нашата Пешеходна обиколка из Княз-Борисова градина е езерото „Ариана“. Днес ви предлагаме да прочетете неговата история до средата на миналия век.

Още през 1889 г., по времето на кмета Димитър Петков, е изградено Голямото езеро, познато днес като „Ариана“. Само няколко години по-късно, през зимата на 1895 г. езерото e почистено и напълнено с вода, за да се използва за ледена пързалка, традиция запазена и до днес.

В началото на ХХ век Голямото езеро вече е един от символите на столицата, а разходките от Двореца до „Княз-Борисова градина“ се превърнали в ежедневие за софийските бохеми. Заради интереса към езерото, през 1909 г. то е дадено под наем, но с две изисквания – през лятото да бъде ползвано за каране на лодки, а през зимата – за ледена пързалка.

След войните в началото на века езерото е занемарено. През 20-те години се полагат усилия за неговото възстановяване, като са извършени дренаж, бетониране и основен ремонт. Важна дата за развитието на езерото е 1 април 1929 г., когато на островчето е открито ново казино. Павильонът, в който се е помещавало, е превърнат в бюфет, който е отдаван под наем за срок от три години. Наемателят имал право да поставя по 20 маси около павильона, но се задължавал да поддържа доброто състояние на езерото, както и да построи хангар, в който да бъдат съхранявани лодките, кънките и друго необходимо оборудване.

През 1930 г. на острова е открита бирария „Ариана“, за която Драган Тенев пише „…през лятото това прекрасно заведение беше бирария с просторна градина и вечер тераса с дансинг, през зимата, заедно с цялото езеро, ставаше център на софийските кънкьори.“

Друг любопитен факт е, че през 1942 г. в езерото е пуснат плаващ ресторант ладия, наречен „Бяло море“.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.