fbpx ...

Пешеходна обиколка „Халите и киното“, 22.06.2024 г.

Така премина наша Пешеходна обиколка „Халите и киното“, която се проведе на 22 юни! Гостите се потопиха в духа на отминалите времена, когато киното прави своите първи стъпки в столицата.

Изненадата в края на обиколката бе прожекцията на най-стария запазен български филм – „Любовта е лудост“ на Васил Гендов от 1917 г.! Сцената на Централни хали отново посрещна ням филм повече от 115 години след разрушаването на цирк-театър „България“, който се е намирал на същото място.

Лентата на „Любовта е лудост“е дигитализирана от Българска Национална Филмотека и е реставрирана от „Югословенска кинотека“ през 2021 г. Филмът е достъпен във високо качество в Youtube канала на БНФ

Снимки: Магдалена Митева

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.