fbpx ...

Беседа „София в минало време“, сцена „Централни хали“ 12.06.2024 г.

Така премина нашата Беседа „София в минало време“, която се проведе на сцена Централни хали! Благодарим на всички гости за вниманието и подкрепата! Оценяваме високо и съдействието на нашите учтиви домакини! 
Това събитие е началото на поредица от културни събития, свързани с историята на най-стария закрит пазар в София. Те ще бъдат обявени съвсем скоро.
 

Снимки: Магдалена Митева

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.