fbpx ...

Откриване на изложбата „София в минало време“, сцена „Централни хали“ 05.06.2024 г.

Благодарим на всички, които посетиха откриването на Изложба „София в минало време“, Сцена Централни хали! Щастливи сме, че темата срещна подкрепата на толкова много хора! За нас е чест, че събитието бе посетено и от три поколения Карастоянови! Това са правнучката на фотографа – Виргиния Берберова Брайкова, праправнучката – Биляна Карастоянова и прапраправнучката – малката Божидара. Изложбата ще бъде достъпна всеки ден до 23 юни.

Снимки: Елина Нинова от „София – в образи и думи“

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.