fbpx ...

Софийски марш

С огромна радост ви представяме „Софийски марш“.

На негово царско височество

княза на България Фердинанд I

Софийски марш

Смирено посветено от „Братя Келер“

Придворни доставчици

София

Ул. Цариградска № 3

Опростено издание

Смятаме, че братята Келер, които посвещават марша на княз Фердинанд I, са същите братя Келер, които произвеждат кожени, а по-късно (след 1880 г.) фини сребърни вещи, които днес могат да бъдат видяни в музеите. Адресът, посочен на корицата, ни води на мисълта, че маршът е предоставен на княза скоро след неговото възкачване на престола, тъй като в карта на София от 1892 г. бул. „Цар Освободител“ вече се нарича ул. „Стамболовъ“.

Изпълнението на пиесата е дело на пианистката Зорница Гетова, а записът е направен в студио Four For Music. Специални благодарности на Ангелия Вихрова и Георги Стрезов, които прегърнаха и осъществиха тази идея!

Текстът на корицата бе преведен от Тодор Червенков от Български осведомител. Благодарим на Любомир Лазаров и Виктор Чаушев за съдействието по организацията на записа.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.