fbpx ...

Среща с Виктор Топалов на Пролетния панаир на книгата, 26.05.2024 г.

Кадри от срещата на Виктор Топалов с читатели на книгите на Бохемска София. Авторът на „Кварталът на писателите“, „Бохемска София: Духът на стария град“ и съавтор на „Бохемска София: Истории от жълтите павета“ гостува на издателство Orange Books на шатра №31 на Пролетен панаир на книгата пред НДК. Щастливи сме, че книгите намират своя път до библиотеките на хиляди наши съмишленици! Благодарим от сърце за подкрепата!

Снимки: Магдалена Митева

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.