fbpx ...

Йордан Георгиев

Йордан Георгиев е роден в гр. Сливен. Той е археолог, екскурзовод и учител.

СТАРИЯТ СЛИВЕН (ЧАСТ 2)

Нашият разказ за бохемския Сливен, продължава и днес, като се спираме на няколко емблематични за града места. Сливен е градът, в който започва Индустриалната революция в България през 1834г. с откриването на първата българска фабрика от Добри Желязков. Освен това, Сливенският панаир е сред най – големите в България, редом с Узунджовския и Неврокопския. Тези …

СТАРИЯТ СЛИВЕН (ЧАСТ 2) Read More »

Старият Сливен (част 1)

Сливен е български град в Южна България, намиращ се в полите на Източна Стара планина, отстоящ на около 100 км. от град Бургас (и Черно Море) и около 300 км. от столицата София. Градът има, както повечето български градове, богато минало, свързано с няколко исторически епохи – Античността, Средновековието, както и Възраждането. Градът наистина застава …

Старият Сливен (част 1) Read More »

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.