fbpx ...

Историята на Асен Киров

През декември 2023 г. с нас се свърза София Стоянова, която ни изпрати няколко снимки на своя дядо – Асен Киров. Бяхме впечатлени от кадрите, но и от историята на този забележителен българин, която София ни сподели. Благодарим от сърце за безценната информация!

Асен Георгиев Киров е роден на 02.10.1909 г. в гр. Кюстендил. Трето дете в семейството на начална учителка и училищен инспектор. Дядо му по бащина линия – Киро Попиванов, е член на първото Велико народно събрание. Майка му е близка приятелка с племенницата на Пенчо Славейков – Вера Ковачева. Когато е на 9 години баща му умира.

С учителската си заплата майка му успява да изучи и трите си деца. Асен като най-малък е и най-неглижиран, но е учен и сръчен. Сестра му, която по-късно живее в Канада, е близка със семейство Исаевич. Последните живели в изгнание в Египет с царица Иоанна и децата ѝ – княгиня Мария Луиза и цар Симеон II.

Асен Киров Завършва гимназия в Кюстендил. След като отбива военна служба, завършва философия в Софийския университет, макар никога да не използва дипломата си. Установява се в столицата през 1930 г., като става Царски офицер в Софийска Окръжна жандармерия – Княжевска група, трета рота. В периода 1941 -1943 г. работи като интендант в Битоля.

Бил е бохем, любител фотограф, пътешественик, филателист, нумизмат, риболовец и ценител на хубавата храна. Сам се учи за чете на руски. Колекционира карти на всички държави. Има колекция от романи „Библиотека „Златни зърна“ и богата книжен архив, в който всяка книга е подпечатана с личен щемпел. След бохемската си младост се жени на 37 години и има две дъщери. След военната си служба работи като плановик в Планова комисия, откъдето е уволнен през 1949 г. след клевета.

Задържан е в подземията на ул. „Московска“ №5 за недоказани провинения. Семейството му не знае къде е в продължение на три дни. След като в освободен, рядко говори за това. Трудно си намира работа в Завод за стоманобетонни конструкции като началник кадри. Там. въпреки миналото си, е награден с Народен бронзов орден на труда.

Въпреки тежкия си живот, той не унива, грижи се за семейството си и боготвори съпругата си, почита всички Християнски традиции дори след 9-ти септември 1944 г. Асен Киров почива на 24 януари 1996 г. Благодарим отново на София Стоянова за предоставената информация!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.