fbpx ...

Участие на Виктор Топалов в национална кампания „Зелено Четене“, 26.05.2024 г.

Така премина събитието Дари книга за „Зелено четене“ на Литературна обиколка из „Борисовата градина“ с „Бохемска София“! Благодарим на всички, които взеха участие в беседата като посланици на кампанията! За нас бе удоволствие да Ви потопим в литературната история на най-големия столичен парк! Благодарим и на Надежда Динева за поканата и доверието!

Снимки: Магдалена Митева
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.