fbpx ...

Театър „София“

Тази седмица ще се преместим от театралната улица „Раковска“, за да отидем на бул. „Янко Сакъзов“ 23 А, където се намира Театър „София“. Той е популярен с това име от края на 1969 г., а през 1966 г. е основан като „Театър на поезията и естрадата“.


След театралната реформа през същата година, с която се разпорежда нормализиране на съставите на софийските театри, много артисти принудително напускат работните си места, най-често по политически причини.


Така през 1966 г. 17 актьори създават свой театър, в който режисьор е Леон Даниел и чийто директор е Андрей Чапразов. Двамата работят усилено за изграждането на облика на новосъздадения театър, като често чрез представленията изразяват недоволство на обществото срещу властта. По-късно за това допринасят и драматургиите на Иван Радоев и Кольо Георгиев.
Първите пиеси се поставят на сцената на филиала на Народния театър Георги Кирков, както и на тази във ВИТИЗ, тъй като сградата, в която се помещава сега, по това време е в процес на изграждане. Днес Театър „София“ има голяма зала с 314 стола, както и камерна сцена с до 74 места. Това е една от двете сгради в столицата, които са построени специално за театрална дейност (другата е тази на Народния театър „Иван Вазов“).


Сред най-изявените актьори, които са били част от трупата на театъра, са: Тодор Колев, Татяна Лолова, Коста Цонев, Досьо Досев, Нина Стамова, Катя Паскалева и Ириней Константинов, който е настоящият директор. Освен Леон Даниел и Иван Радоев много други режисьори оставят поставят драматургии на сцената на Театър „София“. Имената на някои от тях са Вили Цанков, Младен Киселов, Любен Гройс, Крикор Азарян и други.


През първите години на прехода колегията на най-стария и най-голям общински театър в столицата се разделя наполовина и част от актьорите се местят в току що създадения Малък градски театър „Зад канала“.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.